Utredning

PressRelease

Har man inte tid eller kunskap går det bra att kontakta mig för utredningar av utländska företag. Jag har hittills granskat över 200 utländska företag för sajten Stoppafusket och har en gedigen kunskap. Jag vet var jag ska leta på i databaser och i årsredovisningar. Jag kan de utländska fraserna och hittar lätt.

Utredningarna kan gälla till exempel gälla arbetarnas löner eller vem som är ägare till det utländska företaget. Det kan också gälla en större utredning där jag går igenom ett utländskt företags årsredovisningar genom åren, letar på internet vad som skrivits om företaget, ägarbyten, skattebeslut, vad som andra myndigheter i andra länder gjort gällande företaget, vilka svenska kunder som finns, vilka arbetarna är som utstationerats hit till Sverige och så vidare.

Jag har blivit anlitad av både media och fackföreningar för att göra utredningar om olika utländska företag.

 

Behöver du hjälp med en utredning? Ring mig på: 0707-65 88 16. Eller maila: info@lenamedia.com.