Undervisning

nuv2

Undervisningen börjar med en föreläsning på ett par timmar. Klicka här för att läsa om föreläsningen. Därefter får deltagarna själva granska utländska årsredovisningar som jag tagit fram. Lettiska och estniska företag har jag alltid med i undervisningen. Därefter får deltagarna, utifrån vad man bestämt tidigare, gå igenom årsredovisningar från till exempel Polen, Tjeckien, Irland, Litauern med flera.

Deltagarna får också göra vad jag kallar för ”svensk-kollen”. I den ingår om det utländska företaget har F-skatt, är arbetsgivarregistrerad och i så fall hur mycket arbetsgivaravgifter som betalas. Deltagarna får också bland annat kontrollera om ägaren bor i Sverige och vilka kunder företaget har.

Deltagarna får sedan analysera vad man fått fram. Vad tjänar arbetarna? Var har det utländska företaget sin stora omsättning? Har den ökat i Sverige? Utifrån EU:s regler om sociala avgifter/arbetsgivaravgifter: Ska arbetsgivaravgifter betalas i Sverige? Deltagarna får också analysera företaget utifrån skattelagstiftningen.

I utbildningen ingår också en genomgång av ett antal utländska dataregister där man kan köpa utländska årsredovisningar. Jag visar också en liten ”guldgruva” i form av det norska offentliga registret av korrespondens mellan alla myndigheter och företag. Jag visar också upp Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister och hur man gör för att få fram namnet på de utstationerade arbetarna.

Den optimala undervisningstiden är två dagar. Men jag har även haft miniundervisning under en dag, men då är det enbart en årsredovisning som deltagarna hinner med.

Det finns också möjlighet att kombinera tvådagars-utbildningen med ytterligare en dag. Den dagen ägnas då till egna fall. Vi hjälps åt att ta fram årsredovisningar och granska fallen.

Det finns även möjlighet att köpa till handledningstimmar efter utbildningen. Man granskar själv och ringer för att få vägledning och hjälp.

Är man intresserad av en utbildning så ring mig på: 0707-65 8816. Eller maila: info@lenamedia.com. Det är viktigt att vara ute i god tid och boka!