Pressmeddelande

Jag har skrivit pressmeddelande för bl.a. Karolinska Institutet, Dansbands-SM, Mårbacka, Metalls avdelning 74 och Naturkraft AB.
Min huvudprincip är att enbart erbjuda mina tjänster för icke-kommersiell eller kulturell verksamhet. I övrigt är jag mycket restriktiv med vilka kunder jag väljer. Ett kommersiellt företag måste bygga på en idé som överstämmer med mina värdegrunder.
Tillsammans väljer vi ut vilka tidningar/medier som skall nås av ditt pressmeddelande.
Utskicken sker via mail – men går även via fax om så önskas.