Info

som

Jag har arbetat som frilansjournalist runt 20 år. Dessförinnan var jag bl.a. redaktionschef på Kronobergaren.
Jag gick på journalisthögskolan i Göteborg och var färdig med mina studier i slutet på 80-talet. Då var jag mest intresserad av radio och valde därför den inriktningen. Jag jobbade senare också något år på Radio Kronoberg, men valde därefter att bli frilans.
Under åren har jag skrivit mycket om rättspsykiatri, offerpsykologi och riskbedömningar, men det som helt upptar min tid nu är jobbtrafficking. Jag driver sajten Stoppafusket (www.stoppafusket.nu), föreläser i ämnet, undervisar i konsten att granska oseriösa utländska företag och gör även utredningar till olika uppdragsgivare.
Jag är utbildad gymnasieekonom vilket kommer väl till pass när jag granskar olika företags ekonomiska förhavanden.
Du når mig på telefon: 0707-65 88 16