Föreläsningar och utbildning

Förutom att jag skriver på Stoppafusket (tillsammans med andra) håller jag också föreläsningar. Jag har inte någon koll på hur många det blivit genom åren, men de är åtskilliga. Här är några av de jag hållit föreläsningar för: Göteborgs stads upphandlare (en föreläsning som anordnades av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet), Samtliga ombudsmän i GS-facket (via videolänk), Löftet 2013 (LO Södra Kalmar län), Byggnads Småland/Blekinge, Avtalsansvariga Byggnads, Sveaskog, Socialdemokraterna (på flera olika evenemang), Folket i Bild (Växjö), Socialdemokraterna och näringslivet i Gnosjö och så vidare. Jag har också varit en av huvudtalarna vid ett seminarium om social dumping, anordnad av socialist & democrats i EU-parlamentet. Det är väldigt viktigt för mig att hålla föreläsningar och sprida kunskap. Viktigt i kampen mot social dumping och lönedumpningen. Jag delar med mig av de erfarenheter jag fått genom att granska utländska företags årsredovisningar. (Det är över 200 företag i dagsläget.) Jag sprider också information om EU:s regler och om våra svenska skatteregler.
Den vanligaste kommentaren jag får efter mina föreläsningar är: ”Jag är förbannad. Du har höjt mitt blodtryck. Inte trodde jag att det var så här illa. Något måste göras!”.
Jag fick Byggnads kulturpris 2013 (tillsammans med många andra) för mitt upplysningsarbete något som jag är mycket stolt över.

För att få mer information om vad som ingår i min föreläsning: Klicka här. En annan viktig del i informationsarbetet är att ha undervisningar i konsten att granska utländska företag. Jag börjar med en föreläsning och sedan får deltagarna själva ta tag i att granska. Det kan tyckas totalt omöjligt när man sitter med en årsredovisning på till exempel estniska, men de som deltagit i undervisning har blivit ”bitna”. De ser att med ganska lite ansträngning kan de bevisa vad lönerna har legat på. Årsredovisningar är ett bra verktyg för fackföreningar att påvisa kollektivavtalsbrott.
Jag har haft flera undervisningar. Under ett par år har jag, två gånger om året, haft undervisning i ombudsmannautbildningen på Runö.  GS-fackets samtliga ombudsmän har fått undervisning via videolänk. Byggnads Småland/Blekinge har haft en tvådagars utbildning. Byggnads Norrköping hade en endagarsutbildning och så vidare. Klicka här för att läsa mer om undervisningen. 

Kontakta mig om du är intresserad av föreläsningar eller utbildning. Telefon: 0707-65 8816.
Tänk på att vara ute i god tid och boka!