Föreläsning

fb2

I föreläsningen tar jag upp vilka olika fuskvarianter de oseriösa utländska företagen har och vad det finns för skillnader beroende på vilka länder företagen kommer ifrån. Ett antal olika exempel från företag som är verksamma i Sverige visas i form av årsredovisningar och anställningsavtal.
Här visas svart på vitt både lönedumping och social dumping.
En genomgång sker EU:s förordning 883/2004 om var de sociala avgifterna/arbetsgivaravgifterna ska betalas. Det finns en grundregel och två undantag som jag går igenom (i kortare föreläsningar går jag enbart igenom det vanligaste undantaget). När det gäller undantaget utsändning går jag igenom vilka krav som företagen ska uppfylla för att utsändning är aktuellt. Jag tar upp A1-intyg (”undantagspappret”).
Skattelagstiftningen är också en viktig del i föreläsningen. 183-dagars reglen, fast driftställe och byggregeln ingår i detta. Utifrån skattelagstiftningen visar jag exempel på utländska företag verksamma i Sverige.

En genomgång av fallet Laval görs i ljuset av EU:s förordning om sociala avgifter och skattelagstiftningen. I föreläsningen ingår också de politiska konsekvenserna av jobbtrafficking.

Det går alldeles utmärkt att få specialinriktade föreläsningar. Om man vill se närmare på en speciell bransch, till exempel. Eller om man som kund vill veta vad man skall kräva och granska för att inte medverka till jobbtrafficking.
Jag skräddarsyr också föreläsningar tidsmässigt. Den kortaste jag någonsin gjort var som en av huvudtalarna på ett seminarium i EU-parlamentet. Den var på 30 minuter. Den vanligaste tiden är runt 1,5-2 timmar. Men jag har även gjort så långa föreläsningar som på 3-4 timmar.

Är du intresserad av en föreläsning? Ring mig på 0707-65 88 16. Eller maila: info@lenamedia.com. Se till att vara ute i god tid.