Ytterligare ett steg mot kvinnofrid

Snart riskbedöms män som trakasserar och förföljer

20 års arbete för att begränsa mäns våld mot kvinnor i USA och Kanada har gett resultat. Varje år sjunker antalet kvinnor som mördas av en närstående man!
Nu riktar man blickarna mot de män som förföljer och trakasserar sina före detta kvinnor. Snart kommer en riskbedömningsmanual för förföljarna. Manualen skall hjälpa bl.a. polisen att lättare kunna urskilja vilka män som kan bli riktigt våldsamma.

Den största gruppen av förföljare är män som varken förstår eller accepterar att deras kvinnor lämnar dem. De flesta män ger upp till slut, men det finns fall där trakasserierna slutar i våld och mord. För att kunna veta vilka män som utgör stor risk för offren skall en riskbedömningsmanual sammanställas. Professor Randall Kropp från Simon Fraser University i Kanada har stora erfarenheter av riskbedömningar. Han är en av männen bakom SARA – riskbedömningsmanualen för kvinnomisshandlare. SARA används idag i ett försöksprojekt hos polisen i Södra Sverige. I Kanada har SARA under lång tid använts inom domstolsväsendet.

Läs mer

Anmälningsaktion mot socialtjänsterna i landet

Män som slagit sina kvinnor och som efter separationen fortsätter att vara våldsamma och hotfulla – ska inte ha rätt till umgänge med sina barn!
Med den utgångspunkten drog Anhöriggruppen mot Fysiskt och Psykiskt Partnervåld igång en anmälningsaktion till länsstyrelsernas tillsynsenheter. I nio fall ledde anmälningarna till att socialtjänsterna ändrade sig och gav papporna ett mycket restriktivt umgänge.

Anhöriggruppen mot fysiskt och psykiskt våld hade vissa kriterier vid val av kvinnor. Bland annat skulle fallen ha varit utredda av sociala myndigheter och polis. Förövarna skulle också varit dömda för våld mot kvinnorna.
– Vi ville se hur liknande fall behandlas i olika landsdelar. Och det vi visste har bekräftats. Det är skillnad var man bor. Målet för oss blir nu att jobba för en likställdhet, säger gruppens talesman Lars-Gunnar Frånlund.

Läs mer

Elektriker i Turkiet

Arbete med skruvmejsel i hand

Det finns inget specifikt fackförbund för elektriker i Turkiet. De få elektriker som organiserar sig går in i förbund som tex byggnadsarbetarförbundet och kommunal. De turkiska elektrikerna jobbar med enkla verktyg som skruvmejslar, avbitare, kontrollpenna mm.
Elektrikern Veysel Gürgasin från Ankara är på besök hos sin mor i semesterorten Antalya. Han passar på eftersom han skadats i en arbetsplatsolycka.

Veysel Gürgasin har jobbat som elektriker i 24 år. De senaste 15 åren har han haft egen firma – som många andra elektriker i Turkiet. De inkomster han har är inte stora. När han skadade sin arm i en arbetsplatsolycka, fick han betala operationen själv. Han hade inte haft pengar att betala socialförsäkringen. Ovanpå allt detta, lyckades inte operationen. Armen går inte längre att räta ut. Så Veysel Gürgasin kommer att få lägga upp ytterligare motsvarande 6 000 svenska kronor för en ny operation.

Läs mer