Länge leve egoismen!

Det kan vara svårt att se sig själv som lika värdefull som alla andra människor. Och det är ännu svårare att sätta sig själv främst. Det är skamfullt, egoistiskt, sägs det.
Efter nästan 40 år förvandlades min rädsla att sätta mig själv först till en nödvändighet – för jag höll på att gå under.
Jag har växt upp i en kultur där det är fult att tänka på sig själv – och där de människor som viger sitt liv åt andra hålls upp som förebilder. Vad mycket enklare mitt liv hade varit om det bara hade funnits en sund egoistisk människa som visat mig vägen, långt tidigare. De erfarenheter och tankar jag idag har jag tagit lite här och var. Det kan vara mina vänner som gett mig en ledtråd, något tv-program som gett mig nästa ledtråd, någon bok som gett nästa o.s.v. Till slut formade jag de verktyg som jag har för att ta hand om mig själv och leva mitt liv.

***

Läs mer

Kvinnor – de mjuka och livgivande Bullshit!

Oavsett vilken ideologisk grupp man synar ger de kvinnan en given plats. Hon är till sin natur den mjuka och livgivande. Hon är Modern, även om hon kan tillåtas vara häxa, dvs. den som med magi försvarar det ”kvinnliga”.

Jag säger Bullshit!
Så länge jag identifierade mig som kvinna stred jag för kvinnans rätt till lika lön, att mannen skulle ta sitt ansvar över barnen och hemmet, kvinnans rätt till karriär osv.
Men utan förebilder steg jag ilsket åt sidan vid löneförhandlingar och drog själv det största lasset hemma. Jag hade en given roll fastlagd sedan tidernas begynnelse. Likt männen har haft sin roll.
Läs mer

När man inte vet vilket som är vilket

Den hårfina skillnaden mellan kärlek och hat
(när man inte vet vilket som är vilket)

Jag tror på kärleken som en egen existens. Den kommer till oss för att manifestera sig fysiskt.
Men i den förvirrade tidsålder vi lever har vi en tendens att få det mesta till kärlek. Vi kan till och med få hat att benämnas kärlek. Och vi glömmer vad kärlek egentligen är: givande, ren och vacker – inget annat.

Kärleken är inte svår, det enda vi behöver göra när den kommer för att verka genom oss är att kapitulera och låta kraften bära oss.
Den som bär kärlek i sitt hjärta låter inte kränkningar och ilska hagla över den älskade. Den som bär kärlek i sitt hjärta låter sig inte heller kränkas. Eller bortförklara en kränkning.
”Han är ju egentligen en underbar person. Jag ser där djupt inom honom att han är något helt annat än det han visar i ord och handling. Jag vet att han älskar mig, fast han har svårt att visa det. Han har en dålig dag idag. Osv.”

Läs mer

Vart tog vikingen vägen?

… eller den impotenta svenska folksjälen

Jag är ingen historiker men jag tror att den svenska folksjälen blev impotent under andra världskriget – då när Sverige lät Hitlers trupper åka genom landet för att skjuta norrmän. (För att ingen skulle störa transporterna spärrade vi till och med in svenska motståndsmän i läger).
Det tror jag är orsaken till att svensken idag blir rädd när han själv släpper en fis.

Jag är 44 år och när jag var ung diskuterades alla samhällsfrågor, arbetsmiljöfrågor och politiska frågor. Det var nästan fult att inte tycka. Jag har nu förstått att jag växte upp i en tid då det fanns lite ”erektion” i den svenska folksjälen – en undantagstid.

Läs mer