Terapeutens inre – vid mötet med en incestpatient

Det krävs mycket av en terapeut att följa med en patient som varit utsatt för sexuella övergrepp ner i helvetet och möta den totala förstörelsen – utan att värja sig eller drunkna i det. Psykoterapeuten Karin Persson lotsar i sin bok ”Relation och trauma” läsaren, på ett mycket ingående sätt, in i  patientens trauma och känslor och hur detta påverkar terapeuten.  En handbok för alla terapeuter som arbetar med incestpatienter.

I jakten på hjälp har incestöverlevare mött olika reaktioner hos läkare, terapeuter eller annan vårdpersonal. Det kan vara förringande av lidandet: ”Men tänk på att du har det bra nu. Du har ju familj och man”.
Det kan vara förnekande: ”Är du verkligen säker på att det har hänt, det låter otroligt”.
Det kan var rena övergreppen: ”Nu tycker jag att du skall ta och glömma det här och försöka leva ditt liv i stället”.
Det är skrämmande att dessa reaktioner finns när det är så pass många personer som varit utsatta för sexuella övergrepp och som behöver professionell hjälp tillbaka till livet.
Men samtidigt är det mänskliga reaktioner rörande ett av de mest tabubelagda ämnena.

Läs mer

Försöksprojekt i södra Sverige

Polisen riskbedömer kvinnomisshandlare

Bakom familjens stängda dörrar misshandlas kvinnor och barn våldtas. De utanför dörrarna har inte velat eller vågat ta emot offrens berättelser och agerat till skydd. Men det börjar hända saker i Sverige. I ett försöksprojekt tar nu polisen i Kronobergs-, Blekinge-, och Kalmar län ordentliga krafttag mot kvinnomisshandlare. Efter det att en anmälan om kvinnomisshandel kommit in, bedömer polisen direkt om det finns risk för fortsatt våld mot kvinnan – och skyddsåtgärder sätts in direkt.

Fallen registreras senare i ett dataregister och kommer användas för forskning och uppföljning. I registret noteras också om det finns barn som blivit vittne till våldet.

Samtidigt som Sverige sägs vara ett av världens jämlikaste länder dör 15-20 kvinnor per år av misshandel. För ett par år sedan gjorde forskaren och sociologen Lena Widding-Hedin vid Göteborgs Universitet en prevalansundersökning av 207 gravida kvinnor. Siffrorna är chockerande och visar ett annat Sverige än det jämlika…
Studien visade att:
* Var tredje kvinna har, under sin livstid, varit utsatt för våld, av närstående man.
* Var tionde gravid kvinna är utsatt för våld, av närstående man.
* Fyra procent av gravida kvinnor är utsatta för sexuella övergrepp.
* 89 % uppgav att de var utsatta för dominans och kontroll av närstående man.
Lena Widding-Hedin kunde också se att barnen hade påverkats av våldet. Apgar Score (“poängsättning” av barnet efter förlossningen) vid både en och fem minuter var märkbart lägre hos de barn vars mödrar hade varit offer för hot och våld under graviditeten.

Läs mer

Pål Hollender

”Nyligen frågade någon mig vad jag är mest rädd för. Och jag svarade att sedan några år tillbaka är jag inte rädd för någonting. Och det är jag inte, så länge som jag är vaken.”

Det är knappast möjligt att på ett tydligare sätt visa vad ett övergrepp innebär – än vad Pål Hollender visar i sin film Buy Bye Beaty. Denna uppmärksammade och omdiskuterade film där Pål Hollender i slutscenerna har sex med de han intervjuat.

– Jag har gett upp mitt liv för konsten och det enda jag sysslar med i mitt konstnärskap är att återskapa känslor och förmedla dem. Få människor att verkligen förstå hur det känns. Få dem att koppla upp på maktlöshetskänslan, säger han.

Runt om i samhället finns schablonbilder av hur människor skall uppträda och vara. Pål Hollender, utsatt för sexuella övergrepp i sin barndom, stämmer inte alls överens med bilden av ett ”offer”.
I Filmen Buy Bye Beaty har Pål Hollender i slutscenerna sex med de lettiska prostituerade han intervjuat. På så sätt ville han visa vad övergrepp innebär. Både det sexuella övergreppet i sig men också det finansiella övergrepp som företag i väst utsätter människorna i Lettland för. Filmen väckte minst sagt starka känslor. Det fanns de som försvarade filmen och det fanns de som ville ge Pål Hollender på käften.
Filmen Pelle Polis handlar om en polis som är pedofil och aktiv i ett pedofilnätverk. Även här har Pål Hollender sex inför kameran – med pedofilen. Och även denna film väckte starka känslor.
När Pelle Polis visades på ett grävseminare för journalister ifrågasattes Pål Hollenders motiv… kanske filmen i själva verket var ett uttryck för hämnd.
Läs mer

Ytterligare ett steg mot kvinnofrid

Snart riskbedöms män som trakasserar och förföljer

20 års arbete för att begränsa mäns våld mot kvinnor i USA och Kanada har gett resultat. Varje år sjunker antalet kvinnor som mördas av en närstående man!
Nu riktar man blickarna mot de män som förföljer och trakasserar sina före detta kvinnor. Snart kommer en riskbedömningsmanual för förföljarna. Manualen skall hjälpa bl.a. polisen att lättare kunna urskilja vilka män som kan bli riktigt våldsamma.

Den största gruppen av förföljare är män som varken förstår eller accepterar att deras kvinnor lämnar dem. De flesta män ger upp till slut, men det finns fall där trakasserierna slutar i våld och mord. För att kunna veta vilka män som utgör stor risk för offren skall en riskbedömningsmanual sammanställas. Professor Randall Kropp från Simon Fraser University i Kanada har stora erfarenheter av riskbedömningar. Han är en av männen bakom SARA – riskbedömningsmanualen för kvinnomisshandlare. SARA används idag i ett försöksprojekt hos polisen i Södra Sverige. I Kanada har SARA under lång tid använts inom domstolsväsendet.

Läs mer

Anmälningsaktion mot socialtjänsterna i landet

Män som slagit sina kvinnor och som efter separationen fortsätter att vara våldsamma och hotfulla – ska inte ha rätt till umgänge med sina barn!
Med den utgångspunkten drog Anhöriggruppen mot Fysiskt och Psykiskt Partnervåld igång en anmälningsaktion till länsstyrelsernas tillsynsenheter. I nio fall ledde anmälningarna till att socialtjänsterna ändrade sig och gav papporna ett mycket restriktivt umgänge.

Anhöriggruppen mot fysiskt och psykiskt våld hade vissa kriterier vid val av kvinnor. Bland annat skulle fallen ha varit utredda av sociala myndigheter och polis. Förövarna skulle också varit dömda för våld mot kvinnorna.
– Vi ville se hur liknande fall behandlas i olika landsdelar. Och det vi visste har bekräftats. Det är skillnad var man bor. Målet för oss blir nu att jobba för en likställdhet, säger gruppens talesman Lars-Gunnar Frånlund.

Läs mer

Elektriker i Turkiet

Arbete med skruvmejsel i hand

Det finns inget specifikt fackförbund för elektriker i Turkiet. De få elektriker som organiserar sig går in i förbund som tex byggnadsarbetarförbundet och kommunal. De turkiska elektrikerna jobbar med enkla verktyg som skruvmejslar, avbitare, kontrollpenna mm.
Elektrikern Veysel Gürgasin från Ankara är på besök hos sin mor i semesterorten Antalya. Han passar på eftersom han skadats i en arbetsplatsolycka.

Veysel Gürgasin har jobbat som elektriker i 24 år. De senaste 15 åren har han haft egen firma – som många andra elektriker i Turkiet. De inkomster han har är inte stora. När han skadade sin arm i en arbetsplatsolycka, fick han betala operationen själv. Han hade inte haft pengar att betala socialförsäkringen. Ovanpå allt detta, lyckades inte operationen. Armen går inte längre att räta ut. Så Veysel Gürgasin kommer att få lägga upp ytterligare motsvarande 6 000 svenska kronor för en ny operation.

Läs mer