… Och hon gav sina döttrar namnen Frihet och Längtan

Hon bor i Turkiet och heter Selamet Dursun. Selamet betyder välbehållen. Välbehållen har hon klarat sig igenom misshandel av sin man – och bestämmer numera i hemmet. Hon är också välbehållen efter åtskilliga tillfällen av brutal misshandel av polisen – och fortsätter att demonstrera för mänskliga rättigheter och mot orättvisor.
Hon gav sina döttrar namnen Özgür och Özlem. Det betyder Frihet och Längtan.

Det muslimska Turkiet är förhållandevis fritt från kvinnoförtryckande muslimska fundamentalister. Kemal Atatürk satte tydliga gränser mot religionen då Turkiet bildades. De imamer som vägrade att erkänna världsliga domstolar och höll fast vid sina egna Seriat, fick plikta med sina liv. Atatürk befriade kvinnorna från slöjan och idag ser man kvinnor i kortkort och kvinnor helt dolda under svarta slöjor. Däremot är slöja helt förbjuden inom universiteten, den ses som en symbol för fundamentalismen.
Men samtidigt…
I de feodala byarna förekommer det hedersmord. Den kvinna som hävdat sin egen vilja och på så sätt skämt ut sin familj mördas. Hur det skall gå till är väl uträknat: en minderårig manlig medlem får uppdraget att döda. Som minderårig döms han inte till fängelse. Och inom familjen får han hög status.

Läs mer

Riskbedömning

Arbetet på forskningsenheten på regionpsykiatriska

I gränslandet mellan forskning och kvalitetssäkring

Varför görs det risk/farlighetsbedömningar på regionkliniken?Vad innebär riskbedömningarna? Vad är checklistan, HCR 20, som man använder? Varför blev det bråk på sjukhuset? Vad säger de myndigheter och instanser som fått in anmälningar mot användningen av HCR 20?

Det är länsrätterna som bland annat tar beslut om permission, frigång, eller frigivning av patienter dömda till rättspsykiatrisk vård och med särskild utskrivningsprövning.
Chefsöverläkaren på kliniken skall, enligt lag, göra en utredning och bedömning av patienten var sjätte månad, detta för att länsrätterna skall ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Det är inte meningen att ofarliga personer skall sitta inspärrade, inte heller att farliga personer släpps lösa.
På de allra flesta rättspsykiatriska kliniker i Sverige använder man checklistan HCR 20 som hjälpmedel för att göra riskbedömningar.
Det var kanadensiska forskare som efter genomgång av all modern forskning skapade HCR 20. HCR 20 är en förkortning där H står för historiska variabler, C för kliniska variabler och R för riskvariabler. 20 är antalet variabler som checklistan innehåller.
Läs mer

I Ryssland kommer läkaren hem till patienten

Hälften av arbetsdagen använder distriktsläkare i Ryssland till att gå hem till sina sjuka patienter. Patienter med feber, eller som av andra orsaker inte har kraft att ta sig till vårdcentralen, får besök av sin doktor. Och det samma dag som de söker hjälp!
När en epidemi bryter ut innebär det mycket jobb för läkaren – och många trappor att gå uppför.
– Det händer att jag har gått trappor motsvarande hundra våningar på bara ett arbetspass, berättar distriktsläkare Maria Vergeles.

Maria Vergeles jobbade som sjuksköterska i tio år, innan hon utbildade sig till läkare. Direkt efter utbildningen fick hon arbete på Vårdcentral 8 i S:t Petersburg, ett av stadens fattigaste distrikt. Här har hon stannat i 22 år, trots den svåra och tunga arbetsbördan. Väldigt många av Marias patienter har inte råd med mediciner, därför skriver Maria ofta ut olika örtmediciner. För att minska patienternas kostnad ytterligare har hon ett samarbete med en firma som ger henne rabatt. Men en del patienter har inte ens råd med örtmediciner.
– Jag försöker då hitta olika vägar inom de ekonomiska ramar patienterna har för att de skall få ett drägligare liv, berättar hon. Eftersom all sjukvård är gratis kan, till exempel, en patient med smärta efter ett långt arbetsliv få massage och sjukgymnastik i princip så ofta hon vill! Vårdcentralerna har få apparater till hjälp. Det finns röntgen och EKG, men i de flesta fall får läkaren lita på den kunskap och erfarenhet hon har. I Marias distrikt bor det många äldre personer och de sjukdomar som förekommer mest är åldersdemens, högt blodtryck och diabetes.

Läs mer

Från mördare till kvinnor som skadar sig själva

Regionpsykiatriska kliniken –
Från mördare till kvinnor som skadar sig själva

På Regionpsykiatriska kliniken i Växjö behandlas allt från mördare till kvinnor som skär och skadar sig själva. Gemensamt för dem alla är att deras uppväxt varit allt annat än problemfri och deras olika beteende kan vara ett resultat av detta. I en miljö med kärlek och gränser, får många en ny grund att stå på – oavsett om en del aldrig någonsin kommer ut i samhället igen.

På kliniken finns ungefär hundra patienter, varav 75-80 på de låsta avdelningarna 61-65, 67-68. En del vårdas enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) och andra enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Upptagningsområdet är i första hand landets södra sjukvårdsregion, men kliniken har i allt större utsträckning blivit rikstäckande och tar emot patienter från psykiatri- och kriminalvårdsenheter i hela landet.

Läs mer

Seriemördares minne och tankar

Sven-Åke Christiansons nya forskning
Seriemördares minne och tankar

Tidigare forskade den uppmärksammade professorn och författaren Sven-Åke Christianson i människors minnen vid känslomässiga trauman. Idag forskar han i mördare och seriemördares utveckling av tankar, handlingar och minnen och har börjat att skriva en bok i ämnet. Några av de personer som ingår i hans forskning finns på Specialen i Växjö.

Sven-Åke Christiansons syfte med sin forskning är att få en del svar på varför en människa blir seriemördare. Ett svårt ämne som de flesta ryggar tillbaka för. En del människor till och med framför åsikter om att återinföra dödsstraff för dessa ”monster”. Men Sven-Åke Christianson ser ingen skarpt gräns mellan förövare och offer. Det efter att han tidigare forskat i människors minnen vid känslomässiga trauman, alltså utifrån ett brottsofferperspektiv – och att han under flera år träffat och djupintervjuat seriemördare.

Läs mer

Ryssland: Patientfokuserad sjukvård i ett kollapsat land

Jag har mött min värsta mardröm. En värld med resignerade människor vars enda mål är att klara sina liv, fysiskt och/eller mentalt. Vägarna är olika, en del super ner sig, en del blir kriminella, en del går till sina jobb som knappt ger bröd för dagen. En del slår sig fram och startar egna företag och tröstar sig med extrem lyx. Ryssland har blivit en värld full av rovdjur. Men samtidigt, under allt detta, finns det en stark solidaritet, fattiga arbetare ger några av sina få slantar till de otaliga tiggarna. Vänner och släktingar hjälps åt att överleva dag för dag. Sjukvården är ett starkt patientfokuserad och är ett lysande exempel på den medmänsklighet som finns i ryssarnas hjärtan, trots allt…
Läs mer

SARA – riskbedömning av kvinnomisshandlare

Slutet för kvinnovåldet?
Nu kan hustrumisshandlare riskbedömas!

Nu kan polisen, socialkontoren, hälso- och sjukvården m fl, enkelt och lätt riskbedöma hustrumisshandlare. Hjälpmedlet heter SARA, en strukturerad och vetenskaplig checklista.
– Samhället kan få en större möjlighet att ingripa innan något allvarligt händer, säger Henrik Belfrage, forskningschef för forskningsenheten på regionpsykiatriska kliniken i Växjö och tillika docent i medicinsk kriminolog.

Varannan vecka dör en kvinna i Sverige av misshandel av en närstående man. En del fall röner stor uppmärksamhet. I Karlshamn dödade en 61-årig man sin styvdotter och sköt sin exfru i huvudet.
– Med hjälp av SARA behöver inte polisen eller någon annan vara osäker på sin bedömning. Mannen i Karlshamn toppade många av riskfaktorerna i SARA, säger Henrik Belfrage.
Läs mer

Oseriösa personaluthyrningsföretag – del 1

Affärsidé: Att sälja arbetskraft och inte följa kollektivavtal och skattelagar.

Område: El

Göteborgsföretaget MC-industrientreprenad AB rekryterar engelska elektriker till Sverige för att sedan hyra ut dem för ett pris av 280 kronor i timmen. I kontrakt med elektrikerna skriver företaget dem som underentreprenörer, dvs. egna företagare. Samtidigt förbjuds de att arbeta för några andra företag. Gör de det är de skyldiga att betala 10. 000 pund i skadestånd! De skall, enligt kontraktet, betala skatt och sociala avgifter själva – i hemlandet. Företaget godkänner inte att elektrikerna organiserar sig – eller diskuterar villkoren i kontrakten med någon fackförening. Arbetstiden reglerades inte i kontraktet – men kan uppgå till 84 timmar i veckan. Engelsmännen får 150 kronor i timmen i lön.
Midroc Electro och Activ El i Göteborg har hyrt in elektrikerna, till arbeten som utför på platser som Nordstan i Göteborg, SAAB i Trollhättan och Volvo i Göteborgsområdet. Läs mer

Seriemördare, serievåldtäktsmän, pedofiler…

Extrem störd barndom – extremt störda människor

Ur samma ”släktträd” hittar vi offren för övergrepp, de som blir självdestruktiva och de som vänder det hat och det våld de utsatts för mot andra människor.
För att hantera en vardag full av övergrepp går en blivande seriemördare i tidiga tonår in i en fantasivärld full av aggression och makt över andra människor.
– Det är svårt att dra en gräns mellan offer och förövare, säger David Wirdelöv, avdelningsföreståndare på avdelning 61 på Regionpsykiatriska kliniken i Växjö.

På Regionpsykiatriska kliniken i Växjö, i folkmun kallad för Specialen, finns hundra patienter, varav 75-80 på de låsta avdelningarna 61-65, 67-68. En del vårdas enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) och andra enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Upptagningsområdet är i första hand landets södra sjukvårdsregion, men Specialen har i allt större utsträckning blivit rikstäckande och tar emot patienter från psykiatri- och kriminalvårdsenheter i hela landet.

Läs mer

Kristoffer Konarski, docent i psykosomatik

– Det är vår skyldighet att inte bara försöka bota våra patienter, utan göra det så snabbt som möjligt och med ett minimum av lidande.

Kristoffer Konarski, docent i psykosomatik vid Karolinska Institutet, har forskat kring människans normala känsloutveckling sedan 1979. Han har utifrån sina erfarenheter fått ett nytt synsätt på behandling av vissa psykosomatiska patienter och kanske främst av offer.
– När en människa utsätts för ett trauma, tycks känslonyanserna slås sönder. Den viktigaste insatsen blir då att hjälpa den traumatiserade människan att återskapa känslorna. Att ”gräva i traumat” som ofta sker vid traditionell psykoterapeutisk insiktsorienterad behandling – tycks snarare skada och plåga patienterna, än att hjälpa dem framåt i livet, säger han.

Affektteorin uppstod som en motkraft till den dominanta position som den psykodynamiska teoribildningen hade fått vid 50- och 60-talen.
– I traditionell psykodynamisk teoribildning talar man mycket om negativa känslor, mest om ångest. Men att bara tala om människans ångest ger en alltför begränsad bild. Människan har betydligt fler känslor än så, och de är alla positiva – åtminstone i betydelsen att de är livsbevarande, säger Kristoffer Konarski.
– I vår forskargrupp eftersträvar vi en förståelse av människan som en helhet, som en ”besjälad kropp”, som förklarar det mystiska gapet mellan kropp och själ Vi letar efter en teori som kan förklara hur själ kan bli kropp och tvärtom. I vårt tänkande finns bara två begrepp som är entydigt holistiska och de är känsla och människa.

Läs mer