STOPPA FUSKET!

aln02Det är nu runt sju år sedan som jag fick tips om att hälften av alla skogsarbetare i Sverige kom från andra länder. Deras lön var ungefär hälften mot vad en svensk skogsarbetare tjänade. De arbetade också långt över vad arbetstidslagen tillät. Sällan var sociala avgifter betalda i Sverige och ofta var arbetarna helt oförsäkrade.

Nästa stora gräv inom samma område var Laval-fallet - det lettiska företaget som gjorde ombyggnaden av Söderfjärdsskolan i Vaxholm 2004. Fackförbundet Byggnads satte Laval i blockad för att få till stånd ett kollektivavtal. Laval vägrade skriva på och ärendet gick till Arbetsdomstolen som i sin tur begärde att få ett utlåtande av EG-domstolen. Och där fick Laval rätt: Den svenska modellen med krångliga kollektivavtal är hinder för sund konkurrens nät gästande utländska företag ska bedriva verksamhet i Sverige. Laval har hållits som symbol för den fria rörligheten i Sverige.
Min grävning i fallet 2010 visade bland annat att Laval inte betalat sociala avgifter i Sverige (vilket det skulle gjort enligt EU:s förordning) och att lönen till arbetarna låg på lettisk miniminivå… runt 15 kronor i timmen. Och att Laval ljugit i Arbetsdomstolen om vilka löner arbetarna hade.
Jag försökte få mina artiklar publicerade i olika tidningar (ingen nämnd och ingen glömd) men det lyckades inte.
Jag stod vid ett vägskäl i livet. Skulle jag överhuvudtaget fortsätta som journalist när, i det här fallet, banbrytande artiklar inte blev publicerade. Eller skulle jag på något sätt få artiklarna om Laval publicerade… någonstans. Så föddes internetsajten Stoppafusket.

Från det jag började tills nu, 2014, har jag bevittnat hur utnyttjandet av utländsk arbetskraft fullkomligt exploderat. Utländska arbetare utnyttjas så mycket det bara går. Ibland skadas de i arbetet. Ibland dör de.
Den svart/gråa och i många fall kriminella ekonomin har fått ett stort fotfäste i vårt land. Sociala avgifter och skatter lyser med sin frånvaro.
När det är billigare att använda utländska arbetare från utländska bemanningsföretag än att anställa inhemsk arbetskraft leder det till arbetslöshet och långtidsarbetslöshet. Rasismen frodas och de rasistiska/fascistiska partierna ökar.
Det är sorgligt att istället för att ilskan riktas uppåt mot de som tjänar på det moderna slaveriet riktas hatet mot våra utländska bröder och systrar. Sammanfattningsvis: Vi lever i en explosiv tid och framtiden ser allt annat är ljus ut.

Ibland önskar jag att jag inte fick det där första tipset för sju år sedan, för att se den bistra verkligheten är inte på något sätt kul eller upplyftande.
Samtidigt är jag tacksam. Mina grävningar och min kunskap har fört mig runt om i Europa. Jag får vara en del i arbetet mot lönedumpning, social dumping, arbetskraftsexploatering, rasism och fascism. Jag kan med gott samvete säga: Jag gör allt jag orkar och kan.
Anna-Lena Norberg

Föreläsningar och utbildning

Förutom att jag skriver på Stoppafusket (tillsammans med andra) håller jag också föreläsningar. Jag har inte någon koll på hur många det blivit genom åren, men de är åtskilliga. Här är några av de jag hållit föreläsningar för: Göteborgs stads upphandlare (en föreläsning som anordnades av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet), Samtliga ombudsmän i GS-facket (via videolänk), Löftet 2013 (LO Södra Kalmar län), Byggnads Småland/Blekinge, Avtalsansvariga Byggnads, Sveaskog, Socialdemokraterna (på flera olika evenemang), Folket i Bild (Växjö), Socialdemokraterna och näringslivet i Gnosjö och så vidare. Jag har också varit en av huvudtalarna vid ett seminarium om social dumping, anordnad av socialist & democrats i EU-parlamentet. Det är väldigt viktigt för mig att hålla föreläsningar och sprida kunskap. Viktigt i kampen mot social dumping och lönedumpningen. Jag delar med mig av de erfarenheter jag fått genom att granska utländska företags årsredovisningar. (Det är över 200 företag i dagsläget.) Jag sprider också information om EU:s regler och om våra svenska skatteregler.
Den vanligaste kommentaren jag får efter mina föreläsningar är: ”Jag är förbannad. Du har höjt mitt blodtryck. Inte trodde jag att det var så här illa. Något måste göras!”.
Jag fick Byggnads kulturpris 2013 (tillsammans med många andra) för mitt upplysningsarbete något som jag är mycket stolt över.
Läs mer